ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-BKK-3140

บ้านเดี่ยว

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 43,000,000 บาท

พื้นที่ 900 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2559 18:23:19 น.

รหัส : HO-BKK-3139

บ้านเดี่ยว

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 85,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2559 18:21:43 น.

รหัส : HO-BKK-3106

บ้านเดี่ยว

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 370 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2558 20:16:40 น.

รหัส : CO-BKK-3105

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2558 20:14:39 น.

รหัส : CO-BKK-3104

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 126 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2558 20:12:36 น.

รหัส : CO-BKK-3103

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2558 20:10:47 น.

รหัส : CO-BKK-3097

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,600,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2558 20:08:13 น.

รหัส : CO-BKK-3098

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2558 20:07:03 น.

รหัส : CO-BKK-3099

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,500,000 บาท

พื้นที่ 126 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2558 20:06:09 น.

รหัส : CO-BKK-3100

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2558 20:04:50 น.

รหัส : CO-BKK-3101

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 32,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2558 20:03:28 น.

รหัส : CO-BKK-3102

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 26,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2558 20:02:28 น.

รหัส : CO-BKK-3093

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 347.45

อัพเดทล่าสุด 29 ต.ค. 2558 14:41:31 น.

รหัส : HO-BKK-3091

บ้านเดี่ยว

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:44:00 น.

รหัส : CO-BKK-3090

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:38:23 น.

รหัส : CO-BKK-3089

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:36:48 น.

รหัส : CO-BKK-3088

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:35:06 น.

รหัส : CO-BKK-3087

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:32:39 น.

รหัส : CO-BKK-3086

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:28:36 น.

รหัส : CO-BKK-3085

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 52,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:26:57 น.