ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-14340

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:12:05 น.

รหัส : CO-BKK-14605

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:11:56 น.

รหัส : CO-BKK-14290

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:11:20 น.

รหัส : CO-BKK-12966

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:11:11 น.

รหัส : CO-BKK-14606

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 125,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:10:41 น.

รหัส : CO-BKK-14292

คอนโดมิเนียม

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:10:28 น.

รหัส : CO-BKK-14607

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:09:44 น.

รหัส : CO-BKK-14293

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:09:37 น.

รหัส : LA-BKK-10849

ที่ดิน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 479,750,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:09:30 น.

รหัส : CO-BKK-14544

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 21,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:08:57 น.

รหัส : CO-BKK-18231

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:07:59 น.

รหัส : CO-BKK-14665

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,900 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:07:53 น.

รหัส : CO-BKK-18230

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,800,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:07:49 น.

รหัส : CO-BKK-14552

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:07:28 น.

รหัส : CO-BKK-14667

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:07:06 น.

รหัส : CO-BKK-14668

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:06:13 น.

รหัส : CO-BKK-14558

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 85,000 บาท

พื้นที่ 247 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:06:11 น.

รหัส : CO-BKK-14652

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:05:27 น.

รหัส : CO-BKK-14670

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:05:15 น.

รหัส : CO-BKK-18229

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 95,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:04:45 น.