ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-7422

คอนโดมิเนียม

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:44:32 น.

รหัส : CO-BKK-7473

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:43:42 น.

รหัส : CO-BKK-7474

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:42:46 น.

รหัส : CO-BKK-7475

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:41:45 น.

รหัส : CO-BKK-7476

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:40:33 น.

รหัส : CO-BKK-7478

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:39:40 น.

รหัส : CO-BKK-7755

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:38:42 น.

รหัส : CO-BKK-7757

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:37:43 น.

รหัส : CO-BKK-7759

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:36:49 น.

รหัส : CO-BKK-7761

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:35:58 น.

รหัส : CO-BKK-7762

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:34:56 น.

รหัส : CO-BKK-7944

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:33:59 น.

รหัส : CO-BKK-8206

คอนโดมิเนียม

เขตทุ่งครุ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:30:09 น.

รหัส : CO-BKK-8205

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:29:02 น.

รหัส : CO-BKK-8204

คอนโดมิเนียม

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:28:07 น.

รหัส : CO-BKK-8376

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:27:06 น.

รหัส : CO-BKK-8377

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:26:11 น.

รหัส : CO-BKK-8378

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:25:07 น.

รหัส : CO-BKK-8379

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:24:09 น.

รหัส : CO-BKK-8380

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:23:05 น.