ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TH-BKK-6584

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,850,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:58:17 น.

รหัส : CO-BKK-12531

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,750,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:58:05 น.

รหัส : CO-BKK-13200

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:57:13 น.

รหัส : CO-BKK-13203

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,400,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:56:10 น.

รหัส : CO-BKK-18254

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:56:07 น.

รหัส : TH-BKK-18253

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตมีนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:55:33 น.

รหัส : CO-BKK-13205

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 36,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:55:15 น.

รหัส : CO-BKK-9468

คอนโดมิเนียม

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 939,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:55:14 น.

รหัส : CO-BKK-13208

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 36,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:54:19 น.

รหัส : CO-BKK-13211

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:53:27 น.

รหัส : CO-BKK-13213

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:52:38 น.

รหัส : CO-BKK-9473

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:52:09 น.

รหัส : CO-BKK-13214

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:51:46 น.

รหัส : CO-BKK-13216

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 137 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:50:48 น.

รหัส : CO-BKK-13218

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,490,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:49:57 น.

รหัส : CO-BKK-18251

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,500 บาท

พื้นที่ 39 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:49:40 น.

รหัส : CO-BKK-13220

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:49:09 น.

รหัส : TH-BKK-10528

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:49:03 น.

รหัส : CO-BKK-13284

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:47:17 น.

รหัส : CO-BKK-13285

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:46:19 น.