ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-6417

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:31:40 น.

รหัส : CO-BKK-6418

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,600 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:30:30 น.

รหัส : CO-BKK-6528

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:29:30 น.

รหัส : CO-BKK-6530

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกน้อย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:28:30 น.

รหัส : CO-BKK-6508

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:27:16 น.

รหัส : CO-BKK-6532

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:26:12 น.

รหัส : CO-BKK-6622

คอนโดมิเนียม

เขตทุ่งครุ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,800 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:25:01 น.

รหัส : CO-BKK-6625

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:23:52 น.

รหัส : CO-BKK-6628

คอนโดมิเนียม

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:22:50 น.

รหัส : CO-BKK-7038

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:20:07 น.

รหัส : CO-BKK-7039

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:19:04 น.

รหัส : CO-BKK-7040

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:18:00 น.

รหัส : CO-BKK-7042

คอนโดมิเนียม

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:16:54 น.

รหัส : CO-BKK-7148

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:15:47 น.

รหัส : CO-BKK-7150

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:14:40 น.

รหัส : CO-BKK-7283

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:11:23 น.

รหัส : CO-BKK-7344

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:10:10 น.

รหัส : CO-BKK-7346

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:07:32 น.

รหัส : CO-BKK-7416

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:04:03 น.

รหัส : CO-BKK-7418

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 00:02:23 น.