ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-5603

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 21:08:39 น.

รหัส : CO-BKK-5604

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 21:08:02 น.

รหัส : CO-BKK-5605

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 21:07:22 น.

รหัส : CO-BKK-6184

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 21:04:43 น.

รหัส : CO-BKK-6202

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 21:04:04 น.

รหัส : CO-BKK-6203

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 21:03:27 น.

รหัส : TC-BKK-6205

อาคารพาณิชย์

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 21:02:08 น.

รหัส : CO-BKK-6696

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,100,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:54:15 น.

รหัส : CO-BKK-4675

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:17:42 น.

รหัส : CO-BKK-4678

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:16:34 น.

รหัส : CO-BKK-4679

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:15:31 น.

รหัส : CO-BKK-4771

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,500,000 บาท

พื้นที่ 126 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:14:27 น.

รหัส : CO-BKK-4978

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:11:17 น.

รหัส : CO-BKK-4979

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:10:10 น.

รหัส : CO-BKK-4981

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:09:03 น.

รหัส : CO-BKK-4983

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:07:58 น.

รหัส : CO-BKK-4985

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:06:49 น.

รหัส : CO-BKK-4987

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:05:46 น.

รหัส : CO-BKK-4989

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,750,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:04:41 น.

รหัส : CO-BKK-4991

คอนโดมิเนียม

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,900 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:03:33 น.