ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-6528

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 03:08:53 น.

รหัส : CO-BKK-6530

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกน้อย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 03:07:52 น.

รหัส : CO-BKK-6508

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 03:07:03 น.

รหัส : CO-BKK-6532

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 03:06:11 น.

รหัส : CO-BKK-6622

คอนโดมิเนียม

เขตทุ่งครุ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,800 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 03:05:06 น.

รหัส : CO-BKK-6625

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 03:04:16 น.

รหัส : CO-BKK-6628

คอนโดมิเนียม

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 03:03:11 น.

รหัส : CO-BKK-7038

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 03:02:14 น.

รหัส : CO-BKK-7039

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 03:01:18 น.

รหัส : CO-BKK-7040

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 03:00:21 น.

รหัส : CO-BKK-7041

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:59:24 น.

รหัส : CO-BKK-7042

คอนโดมิเนียม

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:58:28 น.

รหัส : CO-BKK-7148

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:57:32 น.

รหัส : CO-BKK-7150

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:56:19 น.

รหัส : CO-BKK-7283

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:53:25 น.

รหัส : CO-BKK-7344

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:52:32 น.

รหัส : CO-BKK-7346

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:51:40 น.

รหัส : CO-BKK-7416

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:48:47 น.

รหัส : CO-BKK-7418

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:47:55 น.

รหัส : CO-BKK-7420

คอนโดมิเนียม

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 02:45:28 น.