ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-13978

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,800 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:20:22 น.

รหัส : CO-BKK-14591

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,990,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:20:18 น.

รหัส : CO-BKK-18238

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 201,600 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:19:50 น.

รหัส : CO-BKK-13981

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,800 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:19:35 น.

รหัส : CO-BKK-14594

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:19:27 น.

รหัส : CO-BKK-13985

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:18:59 น.

รหัส : CO-BKK-18237

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:18:52 น.

รหัส : CO-BKK-14597

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,700,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:18:31 น.

รหัส : CO-BKK-13988

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:18:19 น.

รหัส : CO-BKK-14599

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:17:42 น.

รหัส : CO-BKK-13991

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:17:36 น.

รหัส : CO-BKK-14600

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:16:41 น.

รหัส : TH-BKK-18235

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตคันนายาว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,990,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:16:38 น.

รหัส : CO-BKK-14601

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:15:42 น.

รหัส : CO-BKK-14602

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:14:45 น.

รหัส : CO-BKK-12858

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,500 บาท

พื้นที่ 44 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:14:11 น.

รหัส : CO-BKK-14603

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 24,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:13:52 น.

รหัส : TH-BKK-18233

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:13:24 น.

รหัส : CO-BKK-14604

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:12:51 น.

รหัส : CO-BKK-18232

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 278,400 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:12:27 น.