ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-29754

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:15:56 น.

รหัส : CO-BKK-29757

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 24,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:14:47 น.

รหัส : CO-BKK-42301

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:14:00 น.

รหัส : CO-BKK-29759

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:13:45 น.

รหัส : CO-BKK-29762

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 36,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:12:46 น.

รหัส : CO-BKK-29765

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:11:40 น.

รหัส : CO-BKK-29769

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:10:32 น.

รหัส : CO-BKK-42300

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:09:38 น.

รหัส : CO-BKK-29770

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:09:18 น.

รหัส : CO-BKK-29771

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 48,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:07:34 น.

รหัส : CO-BKK-29773

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:06:36 น.

รหัส : CO-BKK-29775

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:05:30 น.

รหัส : CO-BKK-29964

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:04:15 น.

รหัส : CO-BKK-29966

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:03:13 น.

รหัส : CO-BKK-29969

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:02:04 น.

รหัส : CO-BKK-42299

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:01:20 น.

รหัส : CO-BKK-29972

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 110,000 บาท

พื้นที่ 133 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 08:01:00 น.

รหัส : HO-BKK-29974

บ้านเดี่ยว

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 195,000 บาท

พื้นที่ 160 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 07:59:27 น.

รหัส : OF-BKK-29976

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 400 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 07:58:23 น.

รหัส : CO-BKK-42297

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 07:57:48 น.