ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-CBI-20937

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 07:00:10 น.

รหัส : CO-CBI-20938

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 4,100,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 06:59:31 น.

รหัส : CO-CBI-20940

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 3,866,318 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 06:58:44 น.

รหัส : CO-CBI-21899

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 34,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 06:57:44 น.

รหัส : CO-CBI-21900

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 06:42:36 น.

รหัส : CO-CBI-22086

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 06:40:25 น.

รหัส : CO-CBI-22087

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 5,320,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 06:39:00 น.

รหัส : CO-CBI-22085

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 06:25:00 น.

รหัส : CO-CBI-22470

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 06:22:21 น.

รหัส : HO-CBI-23250

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 5,400,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 06:16:40 น.

รหัส : CO-CBI-23475

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 06:15:48 น.

รหัส : CO-CBI-27731

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 05:27:49 น.

รหัส : CO-CBI-27951

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 05:22:52 น.

รหัส : CO-CBI-27954

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 05:18:04 น.

รหัส : CO-CBI-27957

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 05:15:38 น.

รหัส : CO-CBI-28222

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 05:14:58 น.

รหัส : CO-CBI-28226

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 05:14:02 น.

รหัส : CO-CBI-28230

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 05:13:05 น.

รหัส : TC-CBI-28449

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 05:11:33 น.

รหัส : CO-CBI-30171

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 05:09:16 น.