ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NYK-11282

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 13:04:26 น.

รหัส : LA-NYK-11281

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 12:57:41 น.

รหัส : LA-NYK-11280

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 12:50:59 น.

รหัส : LA-NYK-11279

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 12:45:44 น.

รหัส : LA-NYK-11278

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 1 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 12:39:50 น.

รหัส : HO-NYK-11277

บ้านเดี่ยว

บ้านนา , นครนายก

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 12:33:16 น.

รหัส : HO-NYK-11180

บ้านเดี่ยว

บ้านนา , นครนายก

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 2561 20:25:13 น.

รหัส : LA-NYK-11176

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 2561 20:12:58 น.

รหัส : LA-NYK-11174

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 2561 20:06:31 น.

รหัส : LA-NYK-11173

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 2561 20:00:14 น.

รหัส : LA-NYK-11171

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 2561 19:54:18 น.

รหัส : LA-NYK-11169

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 1 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 2561 19:48:28 น.

รหัส : HO-NYK-11166

บ้านเดี่ยว

บ้านนา , นครนายก

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 2561 19:41:46 น.

รหัส : LA-NYK-10387

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ไร่ 17 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2561 14:55:22 น.

รหัส : LA-NYK-9471

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 151 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 เม.ย. 2561 19:04:40 น.

รหัส : LA-NYK-4263

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 124,031,250 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 2 งาน 82 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 15:26:54 น.

รหัส : LA-NYK-6984

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:30:08 น.

รหัส : LA-NYK-6985

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 3,500 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:29:14 น.

รหัส : LA-NYK-6987

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:28:18 น.

รหัส : LA-NYK-6988

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:27:28 น.

1 2 3 4