ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-NMA-31237

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 530 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 02:44:07 น.

รหัส : LA-NMA-5789

ที่ดิน

โนนไทย , นครราชสีมา

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 12:50:32 น.

รหัส : LA-NMA-6249

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 12:46:42 น.

รหัส : LA-NMA-15099

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 17:05:17 น.

รหัส : LA-NMA-16555

ที่ดิน

สูงเนิน , นครราชสีมา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 2 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 17:03:29 น.

รหัส : LA-NMA-27549

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 16:49:09 น.

รหัส : LA-NMA-5531

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 296 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 15:59:18 น.

รหัส : LA-NMA-24747

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 240,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 80 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 12:55:19 น.

รหัส : LA-NMA-24748

ที่ดิน

สูงเนิน , นครราชสีมา

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 12:54:25 น.

รหัส : LA-NMA-24749

ที่ดิน

สูงเนิน , นครราชสีมา

ราคา 184,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 46 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 12:53:36 น.

รหัส : LA-NMA-9670

ที่ดิน

โชคชัย , นครราชสีมา

ราคา 66,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 33 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 05:21:48 น.

รหัส : LA-NMA-9671

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 05:20:56 น.

รหัส : LA-NMA-10916

ที่ดิน

โชคชัย , นครราชสีมา

ราคา 69,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 2 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 04:37:47 น.

รหัส : TC-NMA-11550

อาคารพาณิชย์

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 04:01:23 น.

รหัส : LA-NMA-11551

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 4,125,000 บาท

พื้นที่ 275 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 04:00:32 น.

รหัส : TC-NMA-13307

อาคารพาณิชย์

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:25:27 น.

รหัส : HO-NMA-19492

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 4,600,000 บาท

พื้นที่ 293 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 02:02:59 น.

รหัส : HO-NMA-20411

บ้านเดี่ยว

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 01:51:50 น.

รหัส : LA-NMA-13260

ที่ดิน

ปักธงชัย , นครราชสีมา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 2 งาน 49 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ส.ค. 2561 11:28:40 น.

รหัส : CO-NMA-22660

คอนโดมิเนียม

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,617,600 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2561 11:58:03 น.