ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NMA-39865

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 189,580,000 บาท

พื้นที่ 158 ตารางวา 1 งาน 47 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 13:58:01 น.

รหัส : LA-NMA-39864

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 32,690,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 13:53:52 น.

รหัส : LA-NMA-39863

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 55,260,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 13:49:41 น.

รหัส : HO-NMA-39860

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 4,700,000 บาท

พื้นที่ 236 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 13:41:56 น.

รหัส : LA-NMA-39856

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 29,013,750 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 2 งาน 38 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 13:34:03 น.

รหัส : LA-NMA-39852

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 1 งาน 48 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 13:26:22 น.

รหัส : CO-NMA-39849

คอนโดมิเนียม

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 13:18:26 น.

รหัส : LA-NMA-24735

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 16:20:51 น.

รหัส : HO-NMA-25794

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 530 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 16:06:34 น.

รหัส : LA-NMA-25811

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 16:02:31 น.

รหัส : LA-NMA-25814

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 10,350,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 16:01:38 น.

รหัส : LA-NMA-31369

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 240,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 80 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 15:29:13 น.

รหัส : LA-NMA-31371

ที่ดิน

สูงเนิน , นครราชสีมา

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 15:27:59 น.

รหัส : LA-NMA-31373

ที่ดิน

สูงเนิน , นครราชสีมา

ราคา 184,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 46 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 15:27:16 น.

รหัส : LA-NMA-5789

ที่ดิน

โนนไทย , นครราชสีมา

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ย. 2561 13:54:12 น.

รหัส : LA-NMA-6249

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ย. 2561 13:48:10 น.

รหัส : LA-NMA-32435

ที่ดิน

ด่านขุนทด , นครราชสีมา

ราคา 54,725,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 3 งาน 49 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 15:49:48 น.

รหัส : LA-NMA-32438

ที่ดิน

ด่านขุนทด , นครราชสีมา

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 2 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 15:48:41 น.

รหัส : HO-NMA-38458

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 15:18:41 น.

รหัส : LA-NMA-38453

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 15:03:07 น.