ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-SPK-9039

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 17:24:42 น.

รหัส : CO-SPK-7732

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,900 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 17:16:35 น.

รหัส : CO-SPK-10877

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 17:10:53 น.

รหัส : CO-SPK-10881

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 17:08:10 น.

รหัส : CO-SPK-11506

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:56:46 น.

รหัส : CO-SPK-12522

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:49:59 น.

รหัส : CO-SPK-12523

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:49:02 น.

รหัส : TH-SPK-18139

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:41:36 น.

รหัส : CO-SPK-13319

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:37:06 น.

รหัส : CO-SPK-14360

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:32:27 น.

รหัส : TH-SPK-14363

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:31:32 น.

รหัส : CO-SPK-15359

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:23:14 น.

รหัส : CO-SPK-15579

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 1,670,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:19:26 น.

รหัส : CO-SPK-15630

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 1,270,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:18:22 น.

รหัส : CO-SPK-15633

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 1,670,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:16:10 น.

รหัส : CO-SPK-15883

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:12:23 น.

รหัส : CO-SPK-15887

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:11:27 น.

รหัส : CO-SPK-16798

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 15:57:16 น.

รหัส : TH-SPK-16336

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

พระสมุทรเจดีย์ , สมุทรปราการ

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 13:34:20 น.

รหัส : CO-SPK-18069

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 12:40:54 น.