ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-SPK-7143

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 23:50:26 น.

รหัส : CO-SPK-38730

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 23:25:20 น.

รหัส : LA-SPK-39002

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 100,360,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 23:15:48 น.

รหัส : CO-SPK-42497

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 22:48:17 น.

รหัส : CO-SPK-10063

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 3,770,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:48:30 น.

รหัส : CO-SPK-30659

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:34:15 น.

รหัส : LA-SPK-11607

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:29:49 น.

รหัส : CO-SPK-35858

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:25:53 น.

รหัส : CO-SPK-37663

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:21:56 น.

รหัส : CO-SPK-38210

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:16:00 น.

รหัส : LA-SPK-15748

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 312,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:14:47 น.

รหัส : LA-SPK-17472

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 150,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:11:40 น.

รหัส : LA-SPK-18075

ที่ดิน

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:08:14 น.

รหัส : LA-SPK-27142

ที่ดิน

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 374,700,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 20:54:27 น.

รหัส : CO-SPK-30378

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 1,390,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 20:49:24 น.

รหัส : HO-SPK-37674

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,600,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 20:41:19 น.

รหัส : HO-SPK-42379

บ้านเดี่ยว

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 19:26:45 น.

รหัส : HO-SPK-42445

บ้านเดี่ยว

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 18:49:33 น.

รหัส : HO-SPK-36369

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 18:38:20 น.

รหัส : CO-SPK-12791

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 18:23:58 น.