ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TH-SPK-13730

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 13:42:34 น.

รหัส : CO-SPK-18978

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 12:33:52 น.

รหัส : CO-SPK-8009

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 12:28:33 น.

รหัส : CO-SPK-18969

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 12:11:01 น.

รหัส : HO-SPK-18963

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 173 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 11:53:42 น.

รหัส : TH-SPK-18962

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 19,500 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 11:52:31 น.

รหัส : HO-SPK-18176

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 11:09:36 น.

รหัส : CO-SPK-4015

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 10:46:53 น.

รหัส : CO-SPK-17497

คอนโดมิเนียม

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 10:33:15 น.

รหัส : CO-SPK-10697

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 24,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 10:17:09 น.

รหัส : HO-SPK-11793

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 10:01:21 น.

รหัส : HO-SPK-12396

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 10:00:37 น.

รหัส : CO-SPK-7143

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 2,590,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 08:14:12 น.

รหัส : CO-SPK-11560

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 08:04:04 น.

รหัส : LA-SPK-17660

ที่ดิน

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 540 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 05:31:10 น.

รหัส : LA-SPK-18931

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 2,538,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 04:45:32 น.

รหัส : CO-SPK-18900

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 02:32:06 น.

รหัส : HO-SPK-17626

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 02:02:15 น.

รหัส : HO-SPK-3958

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 38,000,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 23:34:10 น.

รหัส : CO-SPK-15377

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 20:44:01 น.