ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SPK-16664

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 183 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 20:34:52 น.

รหัส : CO-SPK-8573

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 1,690,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:14:27 น.

รหัส : CO-SPK-8578

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:11:28 น.

รหัส : CO-SPK-8714

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:09:26 น.

รหัส : CO-SPK-15385

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 16:29:07 น.

รหัส : HO-SPK-18759

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 9,850,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 16:18:50 น.

รหัส : CO-SPK-12387

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 29 ตรม.

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 15:48:57 น.

รหัส : HO-SPK-17603

บ้านเดี่ยว

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 15:25:19 น.

รหัส : LA-SPK-17629

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 7,945,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 15:24:23 น.

รหัส : LA-SPK-17655

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 15:16:34 น.

รหัส : HO-SPK-17715

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 15:12:59 น.

รหัส : CO-SPK-17761

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 15:08:11 น.

รหัส : LA-SPK-17879

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 36,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 15:00:44 น.

รหัส : CO-SPK-18751

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 14:51:54 น.

รหัส : LA-SPK-18059

ที่ดิน

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 4,020,400 บาท

พื้นที่ 174 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 14:50:46 น.

รหัส : HO-SPK-18158

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 14:46:37 น.

รหัส : HO-SPK-18743

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 10,900,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 14:31:08 น.

รหัส : CO-SPK-18730

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,800 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 13:59:24 น.

รหัส : CO-SPK-18728

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 13:54:29 น.

รหัส : HO-SPK-18727

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 7,200,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 13:51:53 น.