ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SPK-14765

ที่ดิน

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 14:43:17 น.

รหัส : LA-SPK-8524

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 99,999 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 13:58:44 น.

รหัส : CO-SPK-37964

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 1,590,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 13:50:20 น.

รหัส : CO-SPK-37966

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 1,590,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 13:48:51 น.

รหัส : LA-SPK-29854

ที่ดิน

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 13:40:57 น.

รหัส : HO-SPK-39120

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 6,290,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 13:34:11 น.

รหัส : LA-SPK-39301

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 290,000,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 0 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 13:30:21 น.

รหัส : HO-SPK-22820

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 13:07:03 น.

รหัส : CO-SPK-38727

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 12:57:12 น.

รหัส : TH-SPK-34695

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 12:54:47 น.

รหัส : CO-SPK-35179

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 12:28:35 น.

รหัส : HO-SPK-38753

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 12:18:00 น.

รหัส : LA-SPK-42039

ที่ดิน

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 12:17:53 น.

รหัส : CO-SPK-28063

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 11:46:58 น.

รหัส : CO-SPK-28989

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 1,450,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 11:33:02 น.

รหัส : LA-SPK-21647

ที่ดิน

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 11:28:24 น.

รหัส : CO-SPK-41278

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 1,369,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 11:26:40 น.

รหัส : TH-SPK-34777

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 10:46:29 น.

รหัส : CO-SPK-42009

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 10:43:27 น.

รหัส : TH-SPK-41825

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 10:42:33 น.