ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-NBI-5040

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 07:24:20 น.

รหัส : CO-NBI-6443

คอนโดมิเนียม

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 07:04:27 น.

รหัส : CO-NBI-9342

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 06:36:24 น.

รหัส : CO-NBI-10227

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 06:29:52 น.

รหัส : CO-NBI-10876

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 06:25:33 น.

รหัส : CO-NBI-10879

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 06:22:38 น.

รหัส : CO-NBI-12194

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 06:11:21 น.

รหัส : CO-NBI-15661

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 04:59:32 น.

รหัส : CO-NBI-23586

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 03:44:37 น.

รหัส : LA-NBI-24086

ที่ดิน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 5,580,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 02:15:16 น.

รหัส : CO-NBI-24067

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 7,900 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 01:04:07 น.

รหัส : LA-NBI-21890

ที่ดิน

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 1 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 00:43:16 น.

รหัส : LA-NBI-23217

ที่ดิน

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 561,100,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 00:38:24 น.

รหัส : LA-NBI-23491

ที่ดิน

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 00:37:41 น.

รหัส : CO-NBI-5810

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 00:35:02 น.

รหัส : CO-NBI-5811

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 4,350,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 00:34:09 น.

รหัส : CO-NBI-5813

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 00:33:18 น.

รหัส : TC-NBI-24055

อาคารพาณิชย์

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 21,000,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 00:12:39 น.

รหัส : CO-NBI-23193

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 00:04:53 น.

รหัส : CO-NBI-7435

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 23:01:52 น.