ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-NBI-13528

บ้านเดี่ยว

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 5,150,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 22:21:25 น.

รหัส : CO-NBI-13776

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 12,400,000 บาท

พื้นที่ 202 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 22:05:23 น.

รหัส : CO-NBI-42479

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 22:03:03 น.

รหัส : CO-NBI-13779

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 22:00:37 น.

รหัส : LA-NBI-13446

ที่ดิน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:51:34 น.

รหัส : TH-NBI-13592

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 1,250,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:48:24 น.

รหัส : CO-NBI-15390

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:47:33 น.

รหัส : CO-NBI-15871

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:45:14 น.

รหัส : HO-NBI-42473

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 2,590,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:42:18 น.

รหัส : HO-NBI-19800

บ้านเดี่ยว

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 3,450,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:40:26 น.

รหัส : CO-NBI-23483

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:39:29 น.

รหัส : HO-NBI-19802

บ้านเดี่ยว

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 3,990,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:39:20 น.

รหัส : CO-NBI-25771

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:37:09 น.

รหัส : CO-NBI-30662

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:32:49 น.

รหัส : TH-NBI-26750

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:31:29 น.

รหัส : CO-NBI-13676

คอนโดมิเนียม

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 1,130,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:26:17 น.

รหัส : CO-NBI-13677

คอนโดมิเนียม

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 1,130,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:24:49 น.

รหัส : CO-NBI-35859

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:24:36 น.

รหัส : CO-NBI-37666

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:18:55 น.

รหัส : CO-NBI-38214

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:14:39 น.