ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-NBI-26522

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 3,290,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:51:57 น.

รหัส : TH-NBI-26720

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:50:18 น.

รหัส : HO-NBI-26718

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 5,300,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:48:56 น.

รหัส : HO-NBI-26803

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:47:38 น.

รหัส : TH-NBI-26819

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:46:20 น.

รหัส : HO-NBI-26822

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 10,700,000 บาท

พื้นที่ 130 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:44:57 น.

รหัส : HO-NBI-27240

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:42:03 น.

รหัส : HO-NBI-27767

บ้านเดี่ยว

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:41:00 น.

รหัส : HO-NBI-28908

บ้านเดี่ยว

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,890,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:37:15 น.

รหัส : HO-NBI-29454

บ้านเดี่ยว

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 3,150,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:36:04 น.

รหัส : HO-NBI-29474

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 6,300,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:34:59 น.

รหัส : HO-NBI-29476

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:33:48 น.

รหัส : HO-NBI-30566

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:31:09 น.

รหัส : HO-NBI-30569

บ้านเดี่ยว

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:30:11 น.

รหัส : HO-NBI-30571

บ้านเดี่ยว

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,090,000 บาท

พื้นที่ 109 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:29:05 น.

รหัส : HO-NBI-32429

บ้านเดี่ยว

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:27:50 น.

รหัส : HO-NBI-33084

บ้านเดี่ยว

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 10,900,000 บาท

พื้นที่ 109 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:26:34 น.

รหัส : HO-NBI-33088

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:25:29 น.

รหัส : TH-NBI-33092

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:24:21 น.

รหัส : CO-NBI-42424

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,250,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 17:13:47 น.