ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-NBI-18034

บ้านเดี่ยว

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,890,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 10:00:00 น.

รหัส : HO-NBI-18373

บ้านเดี่ยว

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 3,450,000 บาท

พื้นที่ 357 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:59:09 น.

รหัส : HO-NBI-19319

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:58:22 น.

รหัส : CO-NBI-8201

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:55:47 น.

รหัส : CO-NBI-8202

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 2,550,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:54:11 น.

รหัส : CO-NBI-15093

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:49:54 น.

รหัส : HO-NBI-15798

บ้านเดี่ยว

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 120,000,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:45:45 น.

รหัส : LA-NBI-16131

ที่ดิน

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 2,870,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:43:52 น.

รหัส : TH-NBI-16755

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:42:00 น.

รหัส : HO-NBI-16756

บ้านเดี่ยว

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 3,890,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:41:02 น.

รหัส : CO-NBI-17429

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 2,180,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:35:36 น.

รหัส : HO-NBI-15150

บ้านเดี่ยว

บางกรวย , นนทบุรี

ราคา 8,290,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:34:48 น.

รหัส : CO-NBI-20862

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:32:20 น.

รหัส : LA-NBI-18039

ที่ดิน

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 10,500,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:30:09 น.

รหัส : CO-NBI-21540

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:20:48 น.

รหัส : HO-NBI-20502

บ้านเดี่ยว

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 4,490,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:20:34 น.

รหัส : LA-NBI-21927

ที่ดิน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 6,100,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:18:35 น.

รหัส : HO-NBI-23967

บ้านเดี่ยว

บางกรวย , นนทบุรี

ราคา 4,250,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:15:35 น.

รหัส : CO-NBI-6122

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 08:41:58 น.

รหัส : HO-NBI-24123

บ้านเดี่ยว

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,200,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 07:35:22 น.