ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CNX-1330

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 332 ตารางวา 518 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2558 18:31:08 น.

รหัส : TC-CNX-1328

อาคารพาณิชย์

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2558 17:31:07 น.

รหัส : TC-CNX-1303

อาคารพาณิชย์

สันป่าตอง , เชียงใหม่

ราคา 1,000 บาท

พื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา - ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2558 06:01:06 น.

รหัส : LA-CNX-1271

ที่ดิน

แม่อาย , เชียงใหม่

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 100 ตารางวา 100 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2558 14:01:03 น.

รหัส : LA-CNX-1247

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 12000 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2558 02:01:01 น.

รหัส : LA-CNX-1241

ที่ดิน

แม่ออน , เชียงใหม่

ราคา 4,500 บาท

พื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา 1392 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2558 23:01:03 น.

รหัส : HO-CNX-1240

บ้านเดี่ยว

แม่อาย , เชียงใหม่

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 72 ตารางวา 185 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2558 22:31:02 น.

รหัส : LA-CNX-1218

ที่ดิน

เวียงแหง , เชียงใหม่

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2558 12:31:00 น.

รหัส : CO-CNX-1217

คอนโดมิเนียม

เวียงแหง , เชียงใหม่

ราคา 379,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2558 12:01:01 น.

รหัส : LA-CNX-1199

ที่ดิน

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 9,999,999 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2558 03:00:58 น.

รหัส : LA-CNX-1182

ที่ดิน

ดอยหล่อ , เชียงใหม่

ราคา 3,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 194 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2558 19:00:58 น.

รหัส : LA-CNX-1177

ที่ดิน

เวียงแหง , เชียงใหม่

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 1600 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2558 16:30:57 น.

รหัส : HO-CNX-1155

บ้านเดี่ยว

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 80 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2558 06:30:56 น.

รหัส : HO-CNX-1153

บ้านเดี่ยว

แม่แจ่ม , เชียงใหม่

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 100 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2558 05:30:56 น.

รหัส : LA-CNX-1116

ที่ดิน

ไชยปราการ , เชียงใหม่

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 1 ไร่ 0 งาน 5 ตารางวา 000 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2558 11:00:54 น.

รหัส : LA-CNX-1109

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 353 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2558 07:30:55 น.

รหัส : LA-CNX-1066

ที่ดิน

เชียงดาว , เชียงใหม่

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 5 ส.ค. 2558 10:31:00 น.

รหัส : LA-CNX-1056

ที่ดิน

อมก๋อย , เชียงใหม่

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 5 ส.ค. 2558 05:30:49 น.

รหัส : TC-CNX-1052

อาคารพาณิชย์

อมก๋อย , เชียงใหม่

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 43 ตารางวา 350 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 5 ส.ค. 2558 03:30:49 น.

รหัส : CO-CNX-1026

คอนโดมิเนียม

แม่ออน , เชียงใหม่

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 89 ตารางวา 356 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2558 14:30:47 น.