ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNX-11756

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:33:27 น.

รหัส : LA-CNX-11817

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:32:24 น.

รหัส : HO-CNX-12105

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,660,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:31:17 น.

รหัส : HO-CNX-13047

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,660,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:30:20 น.

รหัส : LA-CNX-13048

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 475,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:29:06 น.

รหัส : LA-CNX-13049

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 665,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:28:06 น.

รหัส : LA-CNX-13050

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:26:38 น.

รหัส : LA-CNX-13051

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:25:24 น.

รหัส : LA-CNX-13053

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:24:24 น.

รหัส : HO-CNX-13242

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:22:18 น.

รหัส : LA-CNX-13254

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:21:17 น.

รหัส : LA-CNX-13255

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:20:20 น.

รหัส : HO-CNX-13257

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:19:18 น.

รหัส : CO-CNX-19817

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:08:09 น.

รหัส : HO-CNX-19814

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:07:05 น.

รหัส : HO-CNX-19829

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 110 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:06:02 น.

รหัส : HO-CNX-20004

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:05:03 น.

รหัส : HO-CNX-20221

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:04:01 น.

รหัส : HO-CNX-20602

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 1,699,999 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:02:53 น.

รหัส : HO-CNX-29498

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 1,699,999 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:01:51 น.