ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PTE-25174

บ้านเดี่ยว

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 23:23:19 น.

รหัส : TH-PTE-28943

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,870,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 23:13:55 น.

รหัส : LA-PTE-30126

ที่ดิน

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 23:12:10 น.

รหัส : LA-PTE-30928

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 19:17:12 น.

รหัส : LA-PTE-30926

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 8,208,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 19:09:54 น.

รหัส : TH-PTE-13706

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 17:07:50 น.

รหัส : TH-PTE-13710

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 17:06:57 น.

รหัส : TH-PTE-13717

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 17:06:07 น.

รหัส : TH-PTE-12628

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,790,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 17:02:59 น.

รหัส : LA-PTE-16128

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 15:19:18 น.

รหัส : TC-PTE-30840

อาคารพาณิชย์

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 14:45:15 น.

รหัส : TC-PTE-30838

อาคารพาณิชย์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 14:36:11 น.

รหัส : TC-PTE-30837

อาคารพาณิชย์

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 14:32:51 น.

รหัส : LA-PTE-30790

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 12:34:08 น.

รหัส : HO-PTE-30771

บ้านเดี่ยว

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 11:51:44 น.

รหัส : HO-PTE-20542

บ้านเดี่ยว

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 09:41:57 น.

รหัส : HO-PTE-20858

บ้านเดี่ยว

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 60,000,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 09:41:15 น.

รหัส : LA-PTE-7674

ที่ดิน

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 9,171,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 2 งาน 20000 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 09:16:43 น.

รหัส : LA-PTE-4712

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 212,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 53 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 00:32:13 น.

รหัส : LA-PTE-4726

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 114,543,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 2 งาน 58 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 00:24:43 น.