ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PTE-49603

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 8,400,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 10:32:45 น.

รหัส : LA-PTE-49612

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 20,400,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 2 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 10:29:39 น.

รหัส : LA-PTE-45957

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 10:21:04 น.

รหัส : LA-PTE-45962

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 10:19:16 น.

รหัส : LA-PTE-45963

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 4,950,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 10:17:22 น.

รหัส : LA-PTE-45964

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 1 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 10:15:25 น.

รหัส : LA-PTE-46145

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 10:11:36 น.

รหัส : LA-PTE-46148

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 10:09:54 น.

รหัส : LA-PTE-47120

ที่ดิน

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 10:01:20 น.

รหัส : HO-PTE-44647

บ้านเดี่ยว

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 3,950,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 09:52:34 น.

รหัส : HO-PTE-45692

บ้านเดี่ยว

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 09:51:33 น.

รหัส : HO-PTE-26767

บ้านเดี่ยว

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 09:20:03 น.

รหัส : HO-PTE-40333

บ้านเดี่ยว

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 09:13:13 น.

รหัส : HO-PTE-39129

บ้านเดี่ยว

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 08:27:19 น.

รหัส : HO-PTE-39728

บ้านเดี่ยว

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 08:26:04 น.

รหัส : LA-PTE-47444

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:56:45 น.

รหัส : LA-PTE-47447

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:55:14 น.

รหัส : LA-PTE-47820

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 43 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:50:35 น.

รหัส : LA-PTE-24778

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:08:52 น.

รหัส : LA-PTE-24780

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 07:07:15 น.