ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : WH-PTE-30457

โรงงาน คลังสินค้า

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:48:28 น.

รหัส : LA-PTE-30664

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 136,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 91 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:47:08 น.

รหัส : WH-PTE-30666

โรงงาน คลังสินค้า

สามโคก , ปทุมธานี

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:45:41 น.

รหัส : LA-PTE-32107

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 65,250,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:38:47 น.

รหัส : LA-PTE-32180

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 240,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 200 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:37:37 น.

รหัส : LA-PTE-32878

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 65,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 41 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:36:29 น.

รหัส : LA-PTE-33224

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 17,937,500 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:35:10 น.

รหัส : LA-PTE-33227

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 42,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:33:35 น.

รหัส : LA-PTE-33554

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 84,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:32:14 น.

รหัส : LA-PTE-33907

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 168,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:31:12 น.

รหัส : LA-PTE-35091

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 26,775,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:27:44 น.

รหัส : LA-PTE-34136

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 427,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 122 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:26:26 น.

รหัส : LA-PTE-36438

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 70,040,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 2 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:25:23 น.

รหัส : LA-PTE-36443

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:24:04 น.

รหัส : LA-PTE-37348

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 35,385,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:20:08 น.

รหัส : LA-PTE-37690

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 227,430,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 3 งาน 75 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:18:51 น.

รหัส : LA-PTE-37933

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:17:42 น.

รหัส : LA-PTE-38575

ที่ดิน

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 81,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:15:19 น.

รหัส : TH-PTE-13306

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 2,590,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:12:54 น.

รหัส : LA-PTE-39272

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:12:44 น.