ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PTE-29782

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 20,275,000 บาท

พื้นที่ 91 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:59:29 น.

รหัส : LA-PTE-29931

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 80,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:53:23 น.

รหัส : WH-PTE-29934

โรงงาน คลังสินค้า

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:52:11 น.

รหัส : LA-PTE-29936

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 135,000,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 1 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:51:03 น.

รหัส : LA-PTE-29941

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 269,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 49 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:50:00 น.

รหัส : WH-PTE-30457

โรงงาน คลังสินค้า

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:48:28 น.

รหัส : LA-PTE-30664

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 136,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 91 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:47:08 น.

รหัส : WH-PTE-30666

โรงงาน คลังสินค้า

สามโคก , ปทุมธานี

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:45:41 น.

รหัส : LA-PTE-32107

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 65,250,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:38:47 น.

รหัส : LA-PTE-32180

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 240,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 200 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:37:37 น.

รหัส : LA-PTE-32878

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 65,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 41 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:36:29 น.

รหัส : LA-PTE-33224

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 17,937,500 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:35:10 น.

รหัส : LA-PTE-33227

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 42,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:33:35 น.

รหัส : LA-PTE-33554

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 84,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:32:14 น.

รหัส : LA-PTE-33907

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 168,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:31:12 น.

รหัส : LA-PTE-35091

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 26,775,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:27:44 น.

รหัส : LA-PTE-34136

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 427,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 122 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:26:26 น.

รหัส : LA-PTE-36438

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 70,040,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 2 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:25:23 น.

รหัส : LA-PTE-36443

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:24:04 น.

รหัส : LA-PTE-37348

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 35,385,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 03:20:08 น.