ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CRI-10638

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 21:43:43 น.

รหัส : HO-CRI-10635

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 21:36:48 น.

รหัส : LA-CRI-10633

ที่ดิน

เชียงแสน , เชียงราย

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 21:29:23 น.

รหัส : HO-CRI-10631

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 21:22:16 น.

รหัส : LA-CRI-10629

ที่ดิน

ป่าแดด , เชียงราย

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 21:15:22 น.

รหัส : HO-CRI-10628

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 177 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 21:08:46 น.

รหัส : HO-CRI-10507

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ค. 2561 17:15:51 น.

รหัส : LA-CRI-10506

ที่ดิน

แม่ลาว , เชียงราย

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ค. 2561 17:08:57 น.

รหัส : HO-CRI-10504

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ค. 2561 17:02:57 น.

รหัส : HO-CRI-10169

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2561 18:14:27 น.

รหัส : LA-CRI-10167

ที่ดิน

เวียงชัย , เชียงราย

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2561 17:58:46 น.

รหัส : HO-CRI-10166

บ้านเดี่ยว

เวียงชัย , เชียงราย

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2561 17:50:53 น.

รหัส : HO-CRI-10165

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2561 17:43:39 น.

รหัส : LA-CRI-10164

ที่ดิน

เทิง , เชียงราย

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2561 17:36:24 น.

รหัส : HO-CRI-10163

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2561 17:29:12 น.

รหัส : HO-CRI-10162

บ้านเดี่ยว

เวียงชัย , เชียงราย

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2561 17:21:50 น.

รหัส : LA-CRI-10161

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2561 17:14:46 น.

รหัส : LA-CRI-10048

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 125 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2561 19:24:03 น.

รหัส : LA-CRI-10047

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2561 19:16:35 น.

รหัส : TC-CRI-10045

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2561 19:09:11 น.

1 2 3 4 5 6 7