ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PLK-35612

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 15:50:12 น.

รหัส : LA-PLK-35379

ที่ดิน

วังทอง , พิษณุโลก

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 17:25:41 น.

รหัส : HO-PLK-35376

บ้านเดี่ยว

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 17:16:42 น.

รหัส : LA-PLK-35373

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 414 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 17:07:29 น.

รหัส : LA-PLK-35371

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 249 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 16:58:26 น.

รหัส : LA-PLK-35368

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 140,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 16:49:28 น.

รหัส : LA-PLK-35363

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 48 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 16:40:37 น.

รหัส : LA-PLK-35360

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 690,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 16:31:58 น.

รหัส : LA-PLK-35357

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 16:23:08 น.

รหัส : LA-PLK-35355

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 5 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 16:14:20 น.

รหัส : LA-PLK-35351

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 16:05:36 น.

รหัส : LA-PLK-35345

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 2,500 บาท

พื้นที่ 91 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 15:56:41 น.

รหัส : TH-PLK-35337

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 15:47:51 น.

รหัส : LA-PLK-35054

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 270,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ส.ค. 2561 18:55:12 น.

รหัส : LA-PLK-35051

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ส.ค. 2561 18:46:04 น.

รหัส : LA-PLK-35048

ที่ดิน

บางกระทุ่ม , พิษณุโลก

ราคา 11,500 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ส.ค. 2561 18:36:55 น.

รหัส : LA-PLK-35045

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ส.ค. 2561 18:27:57 น.

รหัส : LA-PLK-35044

ที่ดิน

บางกระทุ่ม , พิษณุโลก

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ส.ค. 2561 18:18:54 น.

รหัส : LA-PLK-35043

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ส.ค. 2561 18:09:49 น.

รหัส : LA-PLK-35042

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ส.ค. 2561 18:00:53 น.

1 2 3 4 5 6 7 8