ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RBR-44535

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 05:31:43 น.

รหัส : TC-RBR-44536

อาคารพาณิชย์

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 05:28:26 น.

รหัส : TC-RBR-29549

อาคารพาณิชย์

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2561 13:37:21 น.

รหัส : LA-RBR-44441

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2561 13:00:10 น.

รหัส : LA-RBR-46625

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 530,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 17:23:05 น.

รหัส : LA-RBR-46623

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 1 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 17:18:44 น.

รหัส : LA-RBR-46620

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 17:14:25 น.

รหัส : LA-RBR-40304

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 00:32:05 น.

รหัส : LA-RBR-40307

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 00:30:06 น.

รหัส : LA-RBR-43059

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 3 งาน 19 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 00:07:30 น.

รหัส : LA-RBR-38087

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 34,705,500 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 3 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ต.ค. 2561 14:41:02 น.

รหัส : LA-RBR-45829

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 5,300,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 17:09:53 น.

รหัส : HO-RBR-45826

บ้านเดี่ยว

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 17:02:11 น.

รหัส : LA-RBR-45820

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 1 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 16:39:14 น.

รหัส : LA-RBR-36742

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 08:29:18 น.

รหัส : LA-RBR-42793

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 17:21:22 น.

รหัส : LA-RBR-27892

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:55:12 น.

รหัส : LA-RBR-20863

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 1 งาน 25 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 14:32:34 น.

รหัส : LA-RBR-34916

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 09:52:21 น.

รหัส : LA-RBR-21897

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 01:15:42 น.

1 2 3 4