ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : WH-SKN-40829

โรงงาน คลังสินค้า

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 42,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 18:21:41 น.

รหัส : LA-SKN-44791

ที่ดิน

บ้านแพ้ว , สมุทรสาคร

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 18:20:08 น.

รหัส : TC-SKN-45831

อาคารพาณิชย์

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 18:18:53 น.

รหัส : HO-SKN-45839

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 100 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 18:17:40 น.

รหัส : LA-SKN-46870

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 2,182,400 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 18:16:03 น.

รหัส : LA-SKN-48818

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 200 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 18:12:32 น.

รหัส : LA-SKN-49068

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 18:11:00 น.

รหัส : LA-SKN-49268

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 18:09:28 น.

รหัส : LA-SKN-40782

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 11,500,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 17:01:42 น.

รหัส : CO-SKN-25490

คอนโดมิเนียม

กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 15:45:49 น.

รหัส : TH-SKN-49947

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 11:59:36 น.

รหัส : HO-SKN-23679

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 7,600,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 10:54:32 น.

รหัส : WH-SKN-7168

โรงงาน คลังสินค้า

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 239 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 10:48:14 น.

รหัส : TH-SKN-21997

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 1,490,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 10:46:11 น.

รหัส : LA-SKN-21996

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 3 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 10:45:03 น.

รหัส : HO-SKN-23638

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 2,290,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 10:40:23 น.

รหัส : TH-SKN-26745

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 10:38:43 น.

รหัส : HO-SKN-25123

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 17,900,000 บาท

พื้นที่ 180 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 10:17:32 น.

รหัส : CO-SKN-41879

คอนโดมิเนียม

กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 00:13:35 น.

รหัส : OF-SKN-39937

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 13:59:56 น.