ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PKN-21045

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 17:30:32 น.

รหัส : HO-PKN-37762

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 22,000,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 17:04:22 น.

รหัส : CO-PKN-35588

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 16:44:16 น.

รหัส : CO-PKN-35830

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 16:43:03 น.

รหัส : CO-PKN-42419

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 10:44:24 น.

รหัส : CO-PKN-49844

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 03:01:42 น.

รหัส : HO-PKN-30732

บ้านเดี่ยว

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 8,700,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 02:07:51 น.

รหัส : CO-PKN-31105

คอนโดมิเนียม

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 02:03:41 น.

รหัส : HO-PKN-40819

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 00:27:11 น.

รหัส : LA-PKN-29153

ที่ดิน

เมืองประจวบคีรีขันธ์ , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 17,745,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 18:51:36 น.

รหัส : LA-PKN-49617

ที่ดิน

บางสะพาน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 13:46:03 น.

รหัส : HO-PKN-14431

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,990,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 12:18:42 น.

รหัส : LA-PKN-14470

ที่ดิน

สามร้อยยอด , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 7600 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:48:18 น.

รหัส : LA-PKN-18389

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:19:33 น.

รหัส : TC-PKN-18767

อาคารพาณิชย์

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:16:04 น.

รหัส : HO-PKN-44635

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 10:16:06 น.

รหัส : LA-PKN-49446

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 44,560,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 1 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 01:07:43 น.

รหัส : CO-PKN-45114

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 19:02:50 น.

รหัส : CO-PKN-45063

คอนโดมิเนียม

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 9,800,000 บาท

พื้นที่ 196 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 19:00:23 น.

รหัส : CO-PKN-45068

คอนโดมิเนียม

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 8,800,000 บาท

พื้นที่ 172 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:59:17 น.