ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PKN-38970

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 33,900,000 บาท

พื้นที่ 500 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:33:31 น.

รหัส : LA-PKN-49325

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 16:31:43 น.

รหัส : HO-PKN-10611

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,590,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 14:29:45 น.

รหัส : LA-PKN-42395

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 21,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 13:36:06 น.

รหัส : LA-PKN-22790

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 13:14:56 น.

รหัส : LA-PKN-22792

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 13:13:48 น.

รหัส : CO-PKN-27358

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,390,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 09:56:08 น.

รหัส : CO-PKN-24179

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 14:36:11 น.

รหัส : LA-PKN-35246

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 98,000,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 13:42:37 น.

รหัส : CO-PKN-48964

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 11:29:08 น.

รหัส : LA-PKN-28672

ที่ดิน

บางสะพานน้อย , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 03:44:48 น.

รหัส : LA-PKN-28787

ที่ดิน

บางสะพานน้อย , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,250,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 03:39:24 น.

รหัส : CO-PKN-30636

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,750,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 02:34:26 น.

รหัส : CO-PKN-42967

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 21,000,000 บาท

พื้นที่ 192 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 19:22:35 น.

รหัส : HO-PKN-31797

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 12:17:11 น.

รหัส : LA-PKN-35116

ที่ดิน

ทับสะแก , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 19 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 11:12:42 น.

รหัส : LA-PKN-48226

ที่ดิน

กุยบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 216 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 11:04:26 น.

รหัส : LA-PKN-35148

ที่ดิน

บางสะพาน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 10:52:35 น.

รหัส : LA-PKN-48205

ที่ดิน

กุยบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 216 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 09:36:26 น.

รหัส : LA-PKN-38835

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 2 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 09:08:44 น.