ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-PKT-8705

คอนโดมิเนียม

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:34:10 น.

รหัส : HO-PKT-8707

บ้านเดี่ยว

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 27,900,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:33:27 น.

รหัส : HO-PKT-8709

บ้านเดี่ยว

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:31:20 น.

รหัส : LA-PKT-8701

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 189,393,750 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:29:57 น.

รหัส : TH-PKT-8700

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:29:13 น.

รหัส : HO-PKT-8698

บ้านเดี่ยว

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 10,900,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:28:33 น.

รหัส : HO-PKT-8694

บ้านเดี่ยว

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 137 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:27:55 น.

รหัส : HO-PKT-8690

บ้านเดี่ยว

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 6,700,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:26:38 น.

รหัส : HO-PKT-8689

บ้านเดี่ยว

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 116 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:25:24 น.

รหัส : HO-PKT-8692

บ้านเดี่ยว

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 151 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:24:33 น.

รหัส : HO-PKT-8691

บ้านเดี่ยว

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:23:51 น.

รหัส : HO-PKT-8688

บ้านเดี่ยว

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:23:07 น.

รหัส : TH-PKT-11405

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:22:26 น.

รหัส : HO-PKT-11401

บ้านเดี่ยว

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:21:45 น.

รหัส : HO-PKT-11402

บ้านเดี่ยว

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:21:04 น.

รหัส : HO-PKT-11403

บ้านเดี่ยว

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 15,800,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:19:35 น.

รหัส : CO-PKT-11404

คอนโดมิเนียม

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:18:52 น.

รหัส : HO-PKT-11406

บ้านเดี่ยว

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:16:42 น.

รหัส : HO-PKT-11588

บ้านเดี่ยว

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 7,800,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2561 14:15:13 น.

รหัส : TH-PKT-11452

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ค. 2561 08:54:40 น.