ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-SKA-38321

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 00:43:06 น.

รหัส : CO-SKA-38323

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 00:41:51 น.

รหัส : CO-SKA-38791

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 00:40:06 น.

รหัส : CO-SKA-38793

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 00:38:51 น.

รหัส : CO-SKA-38794

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 00:37:35 น.

รหัส : CO-SKA-41398

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 22:01:43 น.

รหัส : CO-SKA-41167

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 07:21:48 น.

รหัส : CO-SKA-41133

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 05:06:36 น.

รหัส : CO-SKA-41132

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 05:02:17 น.

รหัส : CO-SKA-41130

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 04:58:02 น.

รหัส : CO-SKA-41126

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 04:53:44 น.

รหัส : CO-SKA-41124

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 04:49:29 น.

รหัส : CO-SKA-41121

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 04:45:12 น.

รหัส : CO-SKA-41120

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 04:40:57 น.

รหัส : CO-SKA-41117

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 04:36:39 น.

รหัส : CO-SKA-41115

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 04:32:23 น.

รหัส : CO-SKA-41112

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 04:28:08 น.

รหัส : CO-SKA-41108

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 04:18:21 น.

รหัส : CO-SKA-40914

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 2,140,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2561 16:13:33 น.

รหัส : CO-SKA-40911

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 2,019,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2561 16:05:41 น.