ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TRT-25321

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 10:32:07 น.

รหัส : HO-TRT-6680

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 3 งาน 62900003 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 14:29:54 น.

รหัส : HO-TRT-21313

บ้านเดี่ยว

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ต.ค. 2561 15:15:11 น.

รหัส : LA-TRT-7054

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ต.ค. 2561 14:22:02 น.

รหัส : HO-TRT-21279

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 15:22:14 น.

รหัส : LA-TRT-35252

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:22:44 น.

รหัส : LA-TRT-14760

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 80 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 14:45:33 น.

รหัส : LA-TRT-29309

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 11:19:57 น.

รหัส : LA-TRT-4986

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 323,400,750 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 2 งาน 111 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ส.ค. 2561 23:50:42 น.

รหัส : LA-TRT-8448

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 2,925,625 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 05:53:13 น.

รหัส : LA-TRT-13915

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 9,999,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2561 13:08:32 น.

รหัส : LA-TRT-23394

ที่ดิน

เขาสมิง , ตราด

ราคา 300,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 50 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 17:16:43 น.

รหัส : LA-TRT-22852

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 450,000,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 3 งาน 41 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 16:45:23 น.

รหัส : HO-TRT-19891

บ้านเดี่ยว

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ค. 2561 13:30:22 น.

รหัส : HO-TRT-20140

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 3 ก.ค. 2561 12:11:23 น.

รหัส : LA-TRT-8315

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 350,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2561 20:44:01 น.

รหัส : LA-TRT-5545

ที่ดิน

เกาะกูด , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 11:07:40 น.

รหัส : LA-TRT-2196

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 185,000,000 บาท

พื้นที่ 53 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 28 ส.ค. 2558 12:32:06 น.

รหัส : LA-TRT-2148

ที่ดิน

เกาะกูด , ตราด

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา ต้นยาง 1400ต้น ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 ส.ค. 2558 12:32:02 น.

รหัส : LA-TRT-1448

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 8,400,000 บาท

พื้นที่ 42 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2558 04:31:15 น.

1 2