ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-NYK-29319

บ้านเดี่ยว

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 12:50:52 น.

รหัส : LA-NYK-25599

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 21:08:13 น.

รหัส : LA-NYK-25937

ที่ดิน

ปากพลี , นครนายก

ราคา 780,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 11:56:46 น.

รหัส : LA-NYK-22330

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 09:24:04 น.

รหัส : LA-NYK-29182

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 23,560,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 3 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 09:09:56 น.

รหัส : LA-NYK-20368

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 124,031,250 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 2 งาน 82 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 00:18:18 น.

รหัส : LA-NYK-23148

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 9,380,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 10:50:28 น.

รหัส : LA-NYK-23438

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 9,380,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 10:45:44 น.

รหัส : LA-NYK-4706

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 00:36:36 น.

รหัส : LA-NYK-6470

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ส.ค. 2561 17:01:21 น.

รหัส : LA-NYK-9471

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 151 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 19:33:59 น.

รหัส : LA-NYK-9064

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 05:34:47 น.

รหัส : LA-NYK-9184

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 600 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 05:32:58 น.

รหัส : LA-NYK-9211

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 05:31:11 น.

รหัส : LA-NYK-16731

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 02:36:20 น.

รหัส : LA-NYK-16734

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 02:35:26 น.

รหัส : LA-NYK-17282

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 02:33:35 น.

รหัส : HO-NYK-20817

บ้านเดี่ยว

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 01:42:28 น.

รหัส : LA-NYK-20905

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 23,560,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 3 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 01:40:45 น.

รหัส : HO-NYK-29626

บ้านเดี่ยว

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2561 23:07:30 น.

1 2 3 4 5 6