ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NYK-6881

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:37:40 น.

รหัส : LA-NYK-6883

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:35:48 น.

รหัส : LA-NYK-6884

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:34:57 น.

รหัส : LA-NYK-6885

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:34:04 น.

รหัส : LA-NYK-6887

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 1 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:32:54 น.

รหัส : LA-NYK-6984

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:30:08 น.

รหัส : LA-NYK-6985

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 3,500 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:29:14 น.

รหัส : LA-NYK-6987

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:28:18 น.

รหัส : LA-NYK-6988

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:27:28 น.

รหัส : HO-NYK-7578

บ้านเดี่ยว

ปากพลี , นครนายก

ราคา 10,500,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:25:37 น.

รหัส : LA-NYK-7587

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 4,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:22:50 น.

รหัส : LA-NYK-7589

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:21:43 น.

รหัส : HO-NYK-7592

บ้านเดี่ยว

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 6,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:20:32 น.

รหัส : HO-NYK-7595

บ้านเดี่ยว

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:19:41 น.

รหัส : LA-NYK-7598

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:18:44 น.

รหัส : HO-NYK-7601

บ้านเดี่ยว

บ้านนา , นครนายก

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:17:50 น.

รหัส : LA-NYK-7604

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 16:15:33 น.

รหัส : LA-NYK-4263

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 124,031,250 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 2 งาน 82 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 เม.ย. 2561 19:18:03 น.

รหัส : LA-NYK-8075

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 18 เม.ย. 2561 01:12:40 น.

รหัส : LA-NYK-6470

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 เม.ย. 2561 15:38:28 น.

1 2