ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NYK-48485

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 9,380,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 14:42:34 น.

รหัส : LA-NYK-20368

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 124,031,250 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 2 งาน 82 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 19:05:20 น.

รหัส : LA-NYK-44039

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 132,300,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 2 งาน 82 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 17:59:48 น.

รหัส : LA-NYK-9471

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 151 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 16:56:22 น.

รหัส : LA-NYK-47928

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:22:27 น.

รหัส : LA-NYK-47918

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 13:59:58 น.

รหัส : LA-NYK-47913

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 21,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 13:52:09 น.

รหัส : LA-NYK-47909

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 2 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 13:44:16 น.

รหัส : LA-NYK-32469

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ต.ค. 2561 14:22:18 น.

รหัส : LA-NYK-43453

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ต.ค. 2561 10:33:57 น.

รหัส : LA-NYK-36331

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 14,655,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 2 งาน 32 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ต.ค. 2561 00:51:37 น.

รหัส : LA-NYK-47070

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ต.ค. 2561 00:32:24 น.

รหัส : LA-NYK-22330

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2561 11:01:12 น.

รหัส : LA-NYK-29182

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 23,560,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 3 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2561 10:45:30 น.

รหัส : LA-NYK-34052

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2561 10:33:43 น.

รหัส : LA-NYK-43513

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 332 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 10:03:32 น.

รหัส : LA-NYK-42437

ที่ดิน

ปากพลี , นครนายก

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 00:18:21 น.

รหัส : LA-NYK-45468

ที่ดิน

ปากพลี , นครนายก

ราคา 13,600,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2561 23:39:25 น.

รหัส : LA-NYK-45843

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 19:41:45 น.

รหัส : LA-NYK-39175

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 14,655,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 2 งาน 32 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ต.ค. 2561 11:13:52 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9