ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-KKN-48578

ที่ดิน

น้ำพอง , ขอนแก่น

ราคา 4,550,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:54:19 น.

รหัส : TC-KKN-47019

อาคารพาณิชย์

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:29:03 น.

รหัส : LA-KKN-47051

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 1,490,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:27:49 น.

รหัส : LA-KKN-47231

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:26:13 น.

รหัส : LA-KKN-47566

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:24:45 น.

รหัส : HO-KKN-47571

บ้านเดี่ยว

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:23:18 น.

รหัส : LA-KKN-47783

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 32,900,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:21:02 น.

รหัส : LA-KKN-48100

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:18:01 น.

รหัส : LA-KKN-48116

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:16:43 น.

รหัส : LA-KKN-48120

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:15:34 น.

รหัส : LA-KKN-48129

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:14:07 น.

รหัส : LA-KKN-48136

ที่ดิน

บ้านแฮด , ขอนแก่น

ราคา 22,000,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:10:21 น.

รหัส : LA-KKN-48137

ที่ดิน

พล , ขอนแก่น

ราคา 46,400,000 บาท

พื้นที่ 210 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:08:53 น.

รหัส : LA-KKN-48140

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:06:43 น.

รหัส : LA-KKN-48144

ที่ดิน

บ้านไผ่ , ขอนแก่น

ราคา 27,500,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:05:24 น.

รหัส : LA-KKN-48146

ที่ดิน

บ้านแฮด , ขอนแก่น

ราคา 21,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:03:49 น.

รหัส : LA-KKN-48149

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:01:55 น.

รหัส : LA-KKN-48151

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 21,000,000 บาท

พื้นที่ 13 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 12:00:15 น.

รหัส : LA-KKN-48152

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 11:58:55 น.

รหัส : TH-KKN-48153

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2561 11:58:09 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10