ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NKI-26423

ที่ดิน

โพนพิสัย , หนองคาย

ราคา 24,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 06:52:50 น.

รหัส : LA-NKI-25851

ที่ดิน

รัตนวาปี , หนองคาย

ราคา 27,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 09:16:22 น.

รหัส : LA-NKI-19086

ที่ดิน

ท่าบ่อ , หนองคาย

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 21:34:58 น.

รหัส : HO-NKI-25978

บ้านเดี่ยว

ท่าบ่อ , หนองคาย

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 19:43:37 น.

รหัส : LA-NKI-5164

ที่ดิน

ท่าบ่อ , หนองคาย

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 12:02:26 น.

รหัส : LA-NKI-31344

ที่ดิน

ท่าบ่อ , หนองคาย

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 09:08:59 น.

รหัส : LA-NKI-31072

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 10:57:55 น.

รหัส : LA-NKI-17005

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ส.ค. 2561 16:37:18 น.

รหัส : LA-NKI-17753

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 16,548,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 1 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ส.ค. 2561 16:36:13 น.

รหัส : LA-NKI-17754

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ส.ค. 2561 16:35:14 น.

รหัส : LA-NKI-27644

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 3 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2561 23:53:05 น.

รหัส : LA-NKI-25483

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 02:16:39 น.

รหัส : LA-NKI-25481

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 02:07:31 น.

รหัส : LA-NKI-25478

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 01:57:58 น.

รหัส : HO-NKI-24796

บ้านเดี่ยว

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2561 18:22:46 น.

รหัส : LA-NKI-24158

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 0 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 11:06:47 น.

รหัส : LA-NKI-23400

ที่ดิน

เฝ้าไร่ , หนองคาย

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 70 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 17:29:24 น.

รหัส : LA-NKI-22376

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 47,000,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 1 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ค. 2561 18:52:26 น.

รหัส : HO-NKI-22138

บ้านเดี่ยว

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.ค. 2561 10:36:48 น.

รหัส : LA-NKI-21684

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ค. 2561 02:20:46 น.

1 2