ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-AYA-9085

อาคารพาณิชย์

บางปะอิน , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:59:10 น.

รหัส : HO-AYA-9087

บ้านเดี่ยว

บางปะอิน , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:57:54 น.

รหัส : HO-AYA-9090

บ้านเดี่ยว

บางปะอิน , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:56:59 น.

รหัส : TH-AYA-9093

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางปะอิน , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:55:58 น.

รหัส : TH-AYA-9095

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางปะอิน , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 2,250,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:55:06 น.

รหัส : TH-AYA-9098

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางปะอิน , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 2,350,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:52:50 น.

รหัส : HO-AYA-10925

บ้านเดี่ยว

พระนครศรีอยุธยา , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:51:56 น.

รหัส : TH-AYA-10929

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

พระนครศรีอยุธยา , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 1,480,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:51:00 น.

รหัส : HO-AYA-10931

บ้านเดี่ยว

พระนครศรีอยุธยา , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:49:50 น.

รหัส : TH-AYA-10933

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางปะอิน , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:48:54 น.

รหัส : LA-AYA-10935

ที่ดิน

ภาชี , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:47:41 น.

รหัส : HO-AYA-17061

บ้านเดี่ยว

บางปะอิน , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:45:47 น.

รหัส : HO-AYA-17064

บ้านเดี่ยว

วังน้อย , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:44:29 น.

รหัส : HO-AYA-17068

บ้านเดี่ยว

บางปะอิน , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:43:26 น.

รหัส : TH-AYA-17071

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

วังน้อย , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 1,180,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:42:24 น.

รหัส : TH-AYA-17074

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

วังน้อย , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 1,420,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:41:35 น.

รหัส : TH-AYA-17076

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางปะอิน , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 1,150,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:40:26 น.

รหัส : TH-AYA-17079

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางปะอิน , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 1,050,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:39:47 น.

รหัส : TH-AYA-17081

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางปะอิน , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 1,380,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:38:45 น.

รหัส : TH-AYA-17082

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

อุทัย , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 990,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:37:44 น.

1 2 3 4 5 6 7 8