ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-RBR-19765

บ้านเดี่ยว

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 23:37:50 น.

รหัส : LA-RBR-27892

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:55:12 น.

รหัส : LA-RBR-19670

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 150 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:21:32 น.

รหัส : LA-RBR-19672

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 4,640,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 0 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:18:44 น.

รหัส : LA-RBR-19673

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 9,999,999 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 21:17:18 น.

รหัส : LA-RBR-40304

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 19:25:35 น.

รหัส : LA-RBR-40307

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 19:23:23 น.

รหัส : LA-RBR-15011

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 22:41:02 น.

รหัส : LA-RBR-37946

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 21:47:54 น.

รหัส : LA-RBR-13558

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 68 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 15:27:25 น.

รหัส : LA-RBR-20863

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 1 งาน 25 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 14:32:34 น.

รหัส : LA-RBR-20670

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 11:29:38 น.

รหัส : LA-RBR-36066

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 3,990,000 บาท

พื้นที่ 238 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 11:17:47 น.

รหัส : LA-RBR-16543

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2561 20:56:51 น.

รหัส : TH-RBR-40684

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2561 17:12:20 น.

รหัส : LA-RBR-34916

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 09:52:21 น.

รหัส : LA-RBR-20052

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 15:42:24 น.

รหัส : LA-RBR-33130

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 34,705,500 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 3 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:30:16 น.

รหัส : LA-RBR-38087

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 34,705,500 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 3 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 10:47:50 น.

รหัส : LA-RBR-21897

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 01:15:42 น.

1 2 3