ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PNA-9632

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 125 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 14:31:42 น.

รหัส : LA-PNA-49095

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 1 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 15:08:02 น.

รหัส : LA-PNA-49096

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 3 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 15:06:55 น.

รหัส : LA-PNA-18615

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 14000 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 10:52:37 น.

รหัส : LA-PNA-45153

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:57:47 น.

รหัส : LA-PNA-45158

ที่ดิน

กะปง , พังงา

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:56:43 น.

รหัส : LA-PNA-33146

ที่ดิน

กะปง , พังงา

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 3 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 18:07:31 น.

รหัส : LA-PNA-43072

ที่ดิน

เมืองพังงา , พังงา

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 114 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 15:24:39 น.

รหัส : LA-PNA-43077

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 15:23:28 น.

รหัส : LA-PNA-35842

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 3 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 13:44:56 น.

รหัส : LA-PNA-35845

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 13:39:37 น.

รหัส : LA-PNA-14763

ที่ดิน

คุระบุรี , พังงา

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 2 งาน 39 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 14:44:26 น.

รหัส : LA-PNA-29526

ที่ดิน

เมืองพังงา , พังงา

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 14:47:29 น.

รหัส : LA-PNA-26851

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.ย. 2561 17:48:41 น.

รหัส : LA-PNA-16397

ที่ดิน

เมืองพังงา , พังงา

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2561 12:59:58 น.

รหัส : LA-PNA-10019

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2561 10:13:53 น.

รหัส : LA-PNA-10021

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 2 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2561 10:13:02 น.

รหัส : LA-PNA-11187

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 15:58:47 น.

รหัส : LA-PNA-12441

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 15:55:45 น.

รหัส : LA-PNA-13999

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 15:52:24 น.

1 2